Unplugged

Per graad biedt De Sleutel  een andere methodiek en materiaal aan, rekening houdend met de leerllijn TAD. Al deze materialen zijn gebaseerd op de criteria voor effectieve drugpreventie (EMCDDA).

Unplugged 1e  graad : aan de slag met sociale en persoonlijke vaardigheden

12 (inter)actieve drugpreventielessen met veel ruimte voor het trainen van sociale en persoonlijke vaardigheden. Europees ontwikkeld en door middel van een randomised controlled trial getest en effectief bevonden. Deze lessen kunnen worden gegeven binnen het vak sociale vaardigheden of maatschappelijke vorming, het titularisuurtje of eventueel zelfs opgesplitst in verschillende vakken.

Deze methodiek werd in 2017 volledig herwerkt en kan nu ook gemakkelijk geïmplementeerd worden in de scholen met de meest kwetsbare leerlingen nl. BSO en BuSO.

Unplugged 2e  graad : inspiratie voor uw projectdag

Een schat aan ideeën, oefeningen en lesinhouden voor het samenstellen van een projectdag of –week rond het thema drugs. 

Deze activiteiten sluiten gemakkelijk aan bij een toneel, een film of een levensverhaal van een ex-verslaafde.  Toneelstukken die scholen vaak programmeren zijn: Trip, Join(t)us en  Blackout.

 

Unplugged 3e  graad: (g)een vak apart

Lesvoorstellen voor verschillende vakken zoals biologie of chemie (drugs en de hersenen), maatschappelijke vorming, aardrijkskunde of economie (cocaïne is geen fair trade), levensbeschouwing, …

Doelgroep

Secundair onderwijs

Meer informatie

Verdere informatie over het educatief materiaal  Unplugged  en de trainingen vind je op www.unplugged123.be.

Rotary website
Districtscommissie Verslavingspreventie
D2130
Siteweb Rotary
Rotary Commission de District Prévention des Assuétudes D2150