Het TOPspel

TOPspel (De Sleutel, Leflot, & Colpin, 2013) is een klassikaal preventieprogramma dat tot doel heeft het beginnend grensoverschrijdend gedrag van kinderen terug te dringen en sociale vaardigheden te bevorderen. Op termijn beoogt TOPspel ernstige gedragsproblemen, zoals delinquentie en druggebruik, te voorkomen. Hierin spelen leerkracht en leerlingen een centrale rol.

 

De leerkracht leert gedragsmanagementskills, gebaseerd op gedragstherapeutische principes binnen een eenvoudig spelkader toepassen. Meer specifiek, verduidelijkt hij positieve gedragsregels en beloont hij gewenst gedrag systematisch. De aandacht komt daardoor te liggen op het gewenste gedrag i.p.v. het grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast moeten leerlingen samenwerken tijdens TOPspel, waardoor positieve interacties tussen leerlingen worden gefaciliteerd. Deze positieve interacties beschermen kinderen tegen de ontwikkeling van grensoverschrijdend gedrag.

Doelgroep

Lager onderwijs

Meer informatie

Meer informatie over het TOPspel vind je op www.hettopspel.be .  Je vindt er als leerkracht of school ook alle informatie over de trainingen over het TOPspel.

Rotary website
Commissie verslavingspreventie
D1620
Siteweb Rotary
Commission Prévention des Assuétudes D1620