Acties / Actions

TOPspel

In overleg met de gemeente Maldegem, scholen en De Sleutel heeft RC Maldegem een infoavond georganiseerd in verband met de invoering van TOPspel. De training van de leraars werd opgestart van het niveau kleuteronderwijs tot het middelbaar.

RAG-AP

De toename van het misbruik van Oxycodone vormt een probleem waar we binnen de Rotarian Action Group Addiction Prevention sterk mee bezig zijn in samenwerking met clubs uit de US en de NIDA (National Institute for DrugAbuse).

L’augmentation de l’abus d’Oxycodone constitue un problème qui,  au sein de Rotarian Action Group Addiction Prevention, nous occupe sérieusement en collaboration  avec des clubs des EU et du NIDA (National Institut for DrugAbuse).

1 / 1

Please reload

Rotary website
Districtscommissie Verslavingspreventie
D2130
Siteweb Rotary
Rotary Commission de District Prévention des Assuétudes D2150