Home > Educatieve materialen / Matériels Pédagogiques > Maat in de shit voor de bijzondere jeugdzorg

Maat in de shit voor de bijzondere jeugdzorg

Maat in de Shit is een educatief pakket waarmee je kan werken rond druggebruik met jongeren. De invalshoek 'vriendschap en relaties' maakt het mogelijk om een brug te slaan tussen werken rond de cannabisthematiek en een bredere aanpak, gericht op het ondersteunen van sociale en persoonlijke normen en vaardigheden. In deze handleiding vind je diverse werkvormen die deze invalshoek vorm geven.

Doelgroep

Bijzondere jeugdzorg

Meer informatie

Rotary website
Districtscommissie Verslavingspreventie
D2130
Siteweb Rotary
Rotary Commission de District Prévention des Assuétudes D2150