Home > Educatieve materialen / Matériels Pédagogiques > Maat in de shit voor het onderwijs

Maat in de shit voor het onderwijs

'Maat in de shit' is een lespakket om met leerlingen tweede graad secundair onderwijs te werken rond cannabis. Het pakket werd geactualiseerd op basis van de nieuwe VOET. Tevens bevat het aanbevelingen op basis van de evaluatiestudie Maat in de shit.

De invalshoek 'vriendschap en relaties' maakt het mogelijk een brug te slaan tussen werken rond de cannabisthematiek enerzijds en een bredere aanpak, gericht op het ondersteunen van normen en vaardigheden anderzijds. De lerarenhandleiding 'Maat in de shit' bevat tal van methodieken rond communicatievaardigheden en beschermende sociale normen. Het pakket bestaat uit een leerkrachtenhandleiding, een leerlingenbrochure en een flyer.

Doelgroep

Leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs

Meer informatie

Rotary website
Districtscommissie Verslavingspreventie
D2130
Siteweb Rotary
Rotary Commission de District Prévention des Assuétudes D2150