Het Gat in de Haag

Tijdens de kleutertijd maken kinderen een zeer grote evolutie mee. De basis van onze persoonlijke en sociale vaardigheden wordt hier gelegd.

Een kleuter die, in de eerste kleuterklas nog vooral op zichzelf is gericht, evolueert tot een kind dat kan samen spelen, rekening houdt met de ander en kan verwoorden wat hij of zij voelt.

We zijn er van overtuigd dat kleuterjuffen en meesters continu bezig zijn met het trainen van persoonlijke en sociale vaardigheden. We willen hen ondersteunen om hier nog explicieter aandacht aan te besteden en nog makkelijker te kunnen werken aan de ontwikkelingsdoelen rond sociale vaardigheden.

Hiervoor is er 'Het gat in de haag'.

Een voorleesboek per kleuterjaar met 10 verhaaltjes en grote vertelplaten. Elk verhaal is gekoppeld aan heel wat activiteiten die telkens de aandacht vestigen op één bepaalde sociale vaardigheid; omgaan met gevoelens, positief zelfbeeld, creatief denken, probleemoplossend vermogen,...

Ook de principes van meervoudige intelligentie worden hierin verwerkt.

De verhalen zijn makkelijk in te passen in de belangstellingscentra.

Doelgroep

1ste, 2de en 3de kleuterklas

Meer informatie

Meer over dit mooie materiaal vind je op www.hetgatindehaag.be . Je kan er ook de boeken bestellen. Je vindt er de informatie over hoe je kennis kunt maken over ‘Het gat in de haag’ tijdens een pedagogische studiedag.

Rotary website
Districtscommissie Verslavingspreventie
D2130
Siteweb Rotary
Rotary Commission de District Prévention des Assuétudes D2150