Home > Educatieve materialen / Matériels Pédagogiques > Een alcoholbeleid in een dienstencentrum

Een alcoholbeleid in een dienstencentrum

Aan de hand van dit materiaal kan een lokaal dienstencentrum een preventieve aanpak rond alcohol ontwikkelen, op maat van hun werking.

Het materiaal bestaat uit een handleiding en vijf methodieken om de verschillende onderdelen van het alcoholbeleid uit te werken.
In de handleiding lees je wat een alcoholbeleid inhoudt en krijg je tips om aan de slag te gaan.


In de methodieken wordt stap voor stap uitgelegd hoe je het betreffende onderdeel van het beleid uitwerkt. Bij elke methodiek horen handige doebladen om medewerkers, vrijwilligers en eventueel vertegenwoordigers van de bezoekers, actief bij de uitwerking te betrekken.

Doelgroep

Dienstencentra

Meer informatie

Rotary website
Commissie verslavingspreventie
D1620
Siteweb Rotary
Commission Prévention des Assuétudes D1620